Programiranje u BASICu/BKontrolne strukture /Varijable

Izvor: Wikiknjige
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Variable su memorijske lokacije u programu koje imaju svoje posebno ime, i ime za varijablu se rabi da bi se lako zamptila u odnosu da se recimo rabi broj memorijske lokacije koja je recimo napisana u nekom brojevnom sistemu. Zavisno o inačici BASICa, mnoge sljede sljedeće konvencije:

  • Ime varijable ne može se započeti sa brojem npr: 1var nije pravilno ime za varijablu, dok var1
  • Ime varijable ne može sadržavati razmake (prazne znakove) između drugih slova ili brojki. Ako je potreban razmak tada se koristi '-' ili '_' npr: broj stepenica nije pravilan, već broj_stepenica
  • Ime varijable ne može sadržavati imena naredbi, od posebnih znakova u nekim inačicama BASICA moguće je koristiti znakovi mogu samo biti na kraju imena

U BASICu variable se ne moraju deklarirati odnosno rezervirati ime i memoriju prije uporabe posebno kod BASIC linijski prevodilaca. Isto tako u mnogim vrstama BASICa variable se moraj deklarairati ako je jedna varijabla korištena za recimo cijeli broj, u njega se ne može spremiti tekstualni podatak, ili obrunto bez pretvaranja sa nekom funkcijom.